Diensten

Budgetbeheer
Budgetbeheer is een dienstverlening voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het bijhouden van hun financiële administratie en voor mensen die dreigen het overzicht kwijt te raken of waarbij betalingsachterstanden zijn ontstaan. 

Onze werkwijze 
We begrijpen dat het een stap is om uw privésituatie uit handen te geven en gebruik te maken van een financiële dienstverlening. Om deze drempel te verlagen vindt het eerste gesprek plaats bij u thuis. Op deze manier hoeft u niet direct uw eigen vertrouwelijke omgeving te verlaten.  

Een tweede gesprek vindt plaats op ons kantoor. Hierdoor hebben zowel u als wij een beeld van elkaars omgeving.  

Nadat uw financiële huishouding in kaart is gebracht, wordt een persoonlijk budgetplan voor u opgesteld. Het budgetplan is een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven.  

Wij openen voor u een bankrekening waarop u wekelijks of maandelijks uw boodschappengeld gestort krijgt. Vanaf uw huidige rekening zullen wij uw inkomen en uitgaven beheren. 

Taken budgetbeheerder

 • Opstellen budgetplan; 
 • Openen van een beheerrekening;
 • Aanschrijven betrokken partijen; 
 • Wijzigen postadres; 
 • Overboeken van het leefgeld;
 • Betalen van de vaste lasten; 
 • Het treffen van betalingsregelingen; 
 • Toeslag(en) aanvragen 
 • Uitkering(en) aanvragen 
 • Kwijtschelding(en) aanvragen

Met het aangaan van een overeenkomst tot inkomensbeheer geeft u een volmacht om uw financiën te laten beheren door De Toren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Naamloos-2.png

 

Bewindvoering
Wanneer u door een te hoge schuldenlast of een geestelijke of lichamelijke omstandigheid tijdelijk of langdurig niet in staat bent om uw financiën of goederen te beheren kan de kantonrechter bewindvoering uitspreken. U, uw partner of een familielid kan beschermingsbewind voor u aanvragen bij de rechtbank. 

Vanaf het moment dat de kantonrechter een bewind uitspreekt is De Toren uw wettelijk vertegenwoordiger. De Toren voert een verantwoorde administratie, behartigt uw belangen en neemt beslissingen over uw inkomen en vermogen op een overzichtelijke en duidelijke manier.

Onze werkwijze
De Toren gebruikt uw huidige bankrekening als beheerrekening. Op deze rekening worden uw inkomsten gestort en uw rekeningen betaald. U heeft zelf geen toegang meer tot deze rekening, maar kunt wel de stand van zaken volgen op deze rekening. 

Op uw naam wordt een tweede bankrekening geopend. Op deze rekening krijgt u het  leefgeld gestort. Dit bedrag is bedoeld voor boodschappen en persoonlijke verzorging. 


Taken bewindvoerder

 • Aanvragen subsidies
 • Aanvragen toeslagen
 • Aanvragen uitkeringen
 • Aanvragen alle soorten verzekeringen 
 • Kwijtscheldingen aanvragen voor belastingen
 • Belastingaangifte doen
 • Betaling vaste lasten
 • Betalingsregelingen treffen
 • Post openen en behandelen
 • Jaarlijks verantwoording afleggen