Budgetbeheer

Budgetbeheer is een dienstverlening voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het bijhouden van hun financiële administratie en voor mensen die dreigen het overzicht kwijt te raken of waarbij betalingsachterstanden zijn ontstaan. 

Onze werkwijze 
We begrijpen dat het een stap is om uw privésituatie uit handen te geven en gebruik te maken van een financiële dienstverlening. Om deze drempel te verlagen vindt het eerste gesprek plaats bij u thuis. Op deze manier hoeft u niet direct uw eigen vertrouwelijke omgeving te verlaten.  

Een tweede gesprek vindt plaats op ons kantoor. Hierdoor hebben zowel u als wij een beeld van elkaars omgeving.  

Nadat uw financiële huishouding in kaart is gebracht, wordt een persoonlijk budgetplan voor u opgesteld. Het budgetplan is een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven.  

Wij openen voor u een bankrekening waarop u wekelijks of maandelijks uw boodschappengeld gestort krijgt. Vanaf uw huidige rekening zullen wij uw inkomen en uitgaven beheren. 

Taken budgetbeheerder

  • Opstellen budgetplan; 
  • Openen van een beheerrekening;
  • Aanschrijven betrokken partijen; 
  • Wijzigen postadres; 
  • Overboeken van het leefgeld;
  • Betalen van de vaste lasten; 
  • Het treffen van betalingsregelingen; 
  • Toeslag(en) aanvragen 
  • Uitkering(en) aanvragen 
  • Kwijtschelding(en) aanvragen

Met het aangaan van een overeenkomst tot inkomensbeheer geeft u een volmacht om uw financiën te laten beheren door De Toren.