Bewindvoering

Wanneer u door een te hoge schuldenlast of een geestelijke of lichamelijke omstandigheid tijdelijk of langdurig niet in staat bent om uw financiĆ«n of goederen te beheren kan de kantonrechter bewindvoering uitspreken. U, uw partner of een familielid kan beschermingsbewind voor u aanvragen bij de rechtbank. 

Vanaf het moment dat de kantonrechter een bewind uitspreekt is De Toren uw wettelijk vertegenwoordiger. De Toren voert een verantwoorde administratie, behartigt uw belangen en neemt beslissingen over uw inkomen en vermogen op een overzichtelijke en duidelijke manier.

Onze werkwijze

De Toren gebruikt uw huidige bankrekening als beheerrekening. Op deze rekening worden uw inkomsten gestort en uw rekeningen betaald. U heeft zelf geen toegang meer tot deze rekening, maar kunt wel de stand van zaken volgen op deze rekening. 

Op uw naam wordt een tweede bankrekening geopend. Op deze rekening krijgt u het  leefgeld gestort. Dit bedrag is bedoeld voor boodschappen en persoonlijke verzorging. 


Taken bewindvoerder

  • Aanvragen subsidies
  • Aanvragen toeslagen
  • Aanvragen uitkeringen
  • Aanvragen alle soorten verzekeringen 
  • Kwijtscheldingen aanvragen voor belastingen
  • Belastingaangifte doen
  • Betaling vaste lasten
  • Betalingsregelingen treffen
  • Post openen en behandelen
  • Jaarlijks verantwoording afleggen